Hjem Tjenester Etiske regler Om oss Kontakt

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport og er et resultat av et sammarbeidsprosjekt for organisasjonene for takstmenn i Norge.

I rapporten blir det lagt spesiel vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en takstforretning eller en tilstandsrapport kan være aktuelle i alle sammenhenger og når som helst, er altså boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Hovedsiktemålet er å skape trygghet for både selger og kjøper og å unngå konflikter og kontraktsbrudd. Rapporten er tilpasset Avhendingsloven.


©ABC Takst

Powered by Uni Micro Web